Chalmers lanserar ett nytt verktyg för forskningskommunikation

Chalmers lanserar ett nytt verktyg för forskningskommunikation – en tredimensionell modell av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmer. Modellen invigdes 31 maj till trumpetfanfar med många nyfikna gäster och med invigningstal av Liane Thuvander från styrkeområde Building Futures.

​På en stor, liggande skärm är en tredimensionell modell av campus Johanneberg uppbyggd i plexiglas. Med hjälp av belysningen i skärmen kan plexiglaset lysas upp, och forskning med koppling till campus visualiseras. I dagsläget innehåller 3D-modellen animeringar om transport, energi och utveckling av campusområdet.

   – Den här modellen är ett bra exempel på hur man kan synliggöra det osynliga, förklara komplexa fenomen, starta diskussioner eller bara inspirera, sa Liane Thuvander, profilledare inom styrkeområde Building Futures samt docent i arkitektur, i sitt invigningstal.

Fler forskningsområden på Chalmers ges nu möjlighet att utveckla modellen genom att lägga till visualiseringar som på något sätt kopplar till campusområdet. Modellen kan också underlätta att illustrera ett koncept eller en teori kopplat till området.