Chalmers värd för innovationstävling

Under ett år framöver kommer de tävlande lagen att arbeta med frågan: Hur kan en bro som Öresundsbron byggas utan utsläpp av växthusgaser? Målsättningen för initiativer är att komma fram till innovationskoncept för att nå nollutsläpp av växthusgaser samt åtgärdsförslag för att realisera dessa. Dessutom vill man ta fram förslag på policyinnovationer som kan behövas för realiseringen.​