Information från Västra Götalandsregionen angående Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019

Vinnova har med ett brev vänt sig till alla regionalt tillväxtansvariga med uppmaningen att starkt prioritera vilken/vilka ansökningar regionen ställer sig bakom. Endast 2-4 ansökningar från hela landet kommer att beviljas. Med anledning av detta går Västra Götalandsregionen ut med denna information kring processen för att söka regionalt stöd till en Vinnväxtansökan från Västra Götaland.

För mer information kontakta Bo Norrman på Chalmers innovationskontor.