Nominera mottagare av Karin Markides pris för Årets innovationsutmärkelse 2018

Priskommittén har till uppgift att göra en bedömning av de nominerades bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning där utlåtanden i samband med nomineringar är vägledande. Kommittén tar utgångspunkt i innovationer som gynnar långsiktig hållbar utveckling (utifrån FNs hållbarhetsmål).