Nominera till Karin Markides pris för Årets innovationsutmärkelse

I samband med att Karin Markides avslutade sin tid som rektor och vd inrättade styrelserna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB ett pris i hennes namn. Priset ska gå till årets innovationsutmärkelse och ges till någon nu studerande eller som tidigare studerat på Chalmers. 

Till exempel skall de ha bidragit till något av följande:

  • att examensarbete, uppdragsutbildning, forskningsnära utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt har löst ett problem för ett företag eller samhällsaktör och lösningen har införts i deras verksamhet
  • att en ny vara, tjänst eller metod har utvecklats och introducerats på marknaden
  • att ett nytt företag har etablerats som erbjuder nya varor, tjänster eller metoder på marknaden
  • att ett företag eller samhällsaktör har nyttjat Chalmers kunskap för att förbättra sin konkurrenskraft och hållbarhet