Nytt verktyg för visualisering av Chalmers forskningsprojekt

Nyhet från Chalmers: Idag lanseras nya ingångssidor för institutioner och styrkeområden på research.chalmers.se. Dessa sidor visualiserar projektsamarbeten med olika länder, med industrin och det omgivande samhället. I samarbete med det Vinnova-finansierade projektet MuCh (Modell för uppföljning och utveckling av samverkan vid Chalmers) har biblioteket på Chalmers, med representanter från Chalmers styrkeområden och institutioner tagit fram de behov som finns av att visualisera hur dessa samarbeten ser ut.

Projektledaren för MuCh, Lotta Emlind Vahul, kommenterar att det är “viktigt att kunna få en överblick över samverkanspartners och dess internationella spridning för att på så sätt stötta verksamhetsutvecklingen”. Lotta fortsätter, ”genom visualiseringar av de omfattande data som existerar i projektdatabasen research.chalmers.se har teamet på Chalmers bibliotek sett till att skapa just ett sådant verktyg. Det är min starka tro att detta kommer vara till stor nytta och skapa en grund för intressanta dialoger framöver". Besök de nya ingångarna för SO/institutioner i research.chalmers.se