Patentinformation som verktyg vid nyttiggörande av forskning

SNITTS Workshop:

Lär dig mer om vad patentinformation innebär, hur den kan användas och när den bör vara en del av beslutsunderlaget. Workshopen riktar sig till dig som arbetar med att ta fram beslutsunderlag för forsknings-satsningar, arbetar som rådgivare av forsknings-ansökningar eller arbetar med nyttiggörande av forskningsresultat. Se agenda här >>

Datum: 20 maj 2016
Plats: Stockholm