Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Denna utlysning från Medtech4Health är skapad särskilt för er som jobbar med medicinteknik inom vård och omsorg. Genom att ge er möjlighet att frigöra tid för utvecklingsarbete kan ni bidra till att lösa väldefinierade utmaningar i vård eller omsorg. Lösningen kan vara nya medicintekniska produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Vad kan man söka för?

Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården.

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

Hur mycket kan sökas?

Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.

•Sista ansökningsdag: 12 april 2018, kl 14