Utveckling av Innovationskontoren – Peer reviews & erfarenhetsutbyte

Vinnova har gett Föreningen Universitet Holdingbolag i Sverige (FUHS) uppdrag att koordinera en peer review och erfarenhetsutbytesprocess för de tolv svenska innovationskontoren. Peer reviews ska göras inom tre grupper om fyra innovationskontor under 2017. Chalmers innovationskontor (CIK) föregår med gott exempel och är med  i utvecklingen av peer reviewen och kommer delta i första omgången, i vilken även innovationskontoren vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet ingår. 
 
Alla forskare på Chalmers som det senaste året fått stöd av innovationskontoret kommer att få ett frågeformulär (Nöjd Kund Index), utvecklat av FUHS och kompletterat av Chalmers Innovationskontor. 
En peer review dag planeras den 29/8 då även representanter från andra delar av Chalmers och Chalmers nyttiggörandestöd bjuds in. Målet med denna dag är att presentera Chalmers innovationskontors verksamhet och att få kommentarer och förslag för att öka tjänstekvaliteten och förbättra erbjudandet. 
 
Vi på Chalmers innovationskontor ser det som ett incitament för att öka dialogen mellan de olika aktörerna inom innovationsekosystemet på Chalmers. Förväntat resultat blir en bättre samsyn, samt ett förbättrat erbjudande. 
För Chalmers är det en stor möjlighet att stärka sitt innovationsekosystem och att utveckla sin innovationsstrategi, grunden för effektivt nyttiggörande av forskning och utbildning. 
 
Vi kommer att kommunicera resultatet efter sommaren. Har du något förslag till oss på innovationskontoret? Du är välkommen att kontakta Fredrik Berglund, vår innovationsrådgivare som leder processen: fredrik.berglund@chalmers.se.