Välbesökt seminarium om nyttiggörande och forskningsfinansiering

Lena Holmberg, innovationsrådgivare vid Chalmers innovationskontor, presenterade sin rapport “Funding Research for Impact” för kollegor från verksamhetsstödet på Chalmers tisdag 19 april 2016. Hon har mot bakgrund av sin erfarenhet av forskningsfinansiärer satt samman ett antal förslag till hur man skulle kunna förbättra förutsättningarna för nyttiggörande. Förslagen utgår från en modell som visar hur finansiärerna med hjälp av krav, kunskap, verktyg och resurser före, under och efter ett projekt kan påverka nyttan.

Rapporten vänder sig inte bara till medarbetare eller styrelser hos finansiärer, utan även till innovationsrådgivare och forskare då många av de tips som presenteras med fördel kan appliceras med eller utan krav eller stöd för att på så sätt öka den nya kunskapens positiva påverkan på samhället.