1928 diagnostics

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot mänskligheten enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Årligen dör 25 000 EU-medborgare till följd av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner. Det vill 1928 diagnostics ändra på. Med hjälp av den diagnostikmetod som bolaget utvecklar ska läkaren snabbt kunna ställa rätt diagnos, sätta in rätt antibiotika och rädda liv.

Patienter som ska opereras eller får en cancerbehandling får ofta en förbyggande antibiotikabehandling för att minska risken för infektioner, men om bakterierna blir resistenta så hjälper den inte. Tidigare var det mycket dyrt att kartlägga en bakteries arvsmassa. Även om det är idag är betydligt billigare och går mycket fortare, har det hittills inte funnits anpassade verktyg för att tolka resultatet. Idag kan det ta allt mellan 48 timmar upp till flera veckor att få behandling med korrekt antibiotika. 

Det är stora datamängder som måste bearbetas innan man kan hitta bevis för antibiotikaresistens i den enorma mängden genetisk information. Det problemet löser den nya diagnostikmetoden som utvecklas av projektteamet. När den molnbaserade mjukvarulösningen finns tillgänglig i den kliniska vardagen kan läkaren redan efter 12 timmar ge svar på vilken bakterie patienten har och vad den är resistent mot. Det är viktiga timmar som kan vara livsavgörande för patienten. Samtidigt minskar spridningen av multiresistenta bakterier och kostnaderna sjunker för vården och samhället.

Under ett möte på Wallenberg Center om framtiden för Life Science i Västsverige i november 2012 träffade Kristina Lagerstedt och Erik Kristiansson, Bo Norrman som är innovationsrådgivare på Chalmers innovationskontoret. 

Vi berättade om vår idé i en paus och han blev intresserad så vi bokade in ett möte och skrev en ansökan om forskningsnära verifieringsstöd som gick igenom, säger Kristina. Med hjälp av stödet kunde de inleda arbetet med att ta reda på om det fanns ett intresse från sjukhuslaboratorier att använda deras diagnostikmetod.

För oss var det den första riktiga investeringen i vår idé och fullständigt nödvändigt. Utan det stödet hade vi förmodligen inte kommit någon vart, säger Erik.