Chillservices skapar teknologi som ger kylsystem högre effektivitet

En stark samarbetspartner och Climate-KIC accelerator-medlemskap gav ChillServices en kickstart på sin resa.

En betydande mängd av vår mat slängs bort av hushåll för att den inte längre ser attraktiv eller ätbar ut. I matbutiker slösas stora mängder mat och energi bort, på grund av ineffektiva kylsystem. Det problemet var startpunkten för ett unikt samarbete, som senare kulminerade i startupen ChillServices, mellan matkedjan REWE i norra Tyskland och ett forskarlag lett av York Ostermeyer, som på den tiden var postdoc vid ETH Zürich.

Chillservices utvecklade en produkt och en tjänst som gör kylsystem i matbutiker effektivare genom att optimera temperaturavläsningen i kylskåp. Energibesparingarna leder till mellan tre och fem procent mindre utsläpp av koldioxidekvivalenter och bättre kylning gör att maten ser bättre ut en längre tid och därigenom bidrar till mindre slängd mat.

– Med bara några få klick kan vi installera systemet och via en app övervakar vi och säkerställer kvaliteten. Vi genererar också massor av data som kan användas för att skapa nya tjänster åt våra klienter och ge dem möjligheten att bättre jämföra och förvalta sina lager. Energibesparingarna som vi möjliggör är faktiskt en bedrift, eftersom REWE redan ligger i framkant bland matbutiker gällande energieffektivitet i Tyskland, säger Ostermeyer.

Det tidiga samarbetet med REWE skyndade på utvecklingen och den första prototypen var tidigt på plats. Viljan hos REWE att testa prototyperna i sina butiker var en nyckelfaktor för att lyckas och ersatte arbete i labbet med mer realistiska data och insikter. Flera års utvecklingsarbete har sparats.

Innovationskontoret har hjälpt ChillServices med att undersöka patenterbarheten och stöttat i ansökningsprocessen till Climate-KIC accelerator.

– Climate-KIC möjliggjorde för oss att ta forskningsresultatet från tidigare projekt till en kommersiell produkt, säger Ostermeyer.

Under 2016 producerades den första kommersiella produkten och en första order för 50 REWE-butiker lades. Vid 2017 års slut kommer 350 butiker och runt 8000 kylskåp att ha förbättrats. Andra kedjor har också fått upp ögonen för tekniken och visat intresse.