Historia

You are here

Innovationskontorets uppdrag är att ge stöd och rådgivning till forskare och olika forskningsmiljöer (institutioner, avdelningar, styrkeområden och centrumbildningar) med syfte att nå Chalmers prioriterade verksamhetsmål Effektivt nyttiggörande samt bidra till Chalmers vision För en hållbar framtid.  

Innovationskontoret har inrättats av Chalmers på uppdrag av staten och finansieras direkt av utbildningsdepartementet. Det är ett av 12 innovationskontor i Sverige och startades i juni 2010. Innovationskontoret är en del av Chalmers verksamhetsstöd och vi samarbetar nära med andra aktörer på och utanför Chalmers. Utöver hjälp till forskare är vi även en resurs för Chalmers ledning vid genomförande av utvecklingsprojekt, större EU-insatser, remisser och utredningar.

Utöver Chalmers-uppdraget har Innovationskontoret ett uppdrag från Utbildningsdepartementet att ge stöd till andra högskolor i Västra Sverige som inte fått särskilda medel för innovationskontor: Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde samt Högskolan Jönköping . Stödet kanaliseras i första hand via lokala innovationsrådgivare vid varje lärosäte. En viktig del av uppdraget har varit att under flera år stötta och finansiera lokala utvecklingsprojekt men även utbildningstillfällen och erfarenhetsutbyten organiseras regelbundet.

Prenumerera på vårt informationsbrev

Se till att du inte missar några nyheter från oss!

Om Oss

Chalmers Innovationskontor ger stöd och rådgivning till forskare vid Chalmers för att främja nyttiggörandet av forskningsresultat och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv.

 

Frågor?

 Email: chalmers.innovationskontor@chalmers.se

Eller fyll i formuläret nedan.

Twitter

Innovationskontor C (1 hour ago)
Spännande seminarium på @SahlgrenskaSP om företag i Göteborg som använder #AI #MachineLearning och #BigData inom… https://t.co/jWAkaR9FBx
Innovationskontor C (20 hours ago)
På @ekocentrum_se för att lyssna på @andersadahl prata om utredningen ”mindre aktörer i energilandskapet” ett områd… https://t.co/6Xwplt79Kg
Innovationskontor C (Yesterday)
RT @SIOGrafen: Registreringen är öppen för Women in Graphene (WiG) 8 mars på AstraZeneca, Mölndal – med temat ”Women in Science”. @SIOGrafe…
Innovationskontor C (Yesterday)
RT @FETFlagships: @GrapheneCA organises next ♀️ Women in Graphene workshop on 8 March in Mölndal, Sweden. Registration deadline 🗓️ 28 Febru…
Innovationskontor C (3 weeks ago)
Chans för forskare inom #chalmersftw att söka anslag från @vgregion för internationell forskning https://t.co/4au8mIaevJ