Säker induktiv energiöverföring för elfordon

Forskarna på Chalmers, forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT, fordonsunderleverantören QRTECH och Vattenfall, vill ta fram en säker teknik för trådlös laddning av elfordon som kan kommersialiseras.

Målet på lång sikt är att öka de hållbara transporterna i samhället och samtidigt öka kunskapen om hur människor påverkas av elektromagnetiska fält.

Elfordon är viktigt för att nå målet med en fossil-oberoende transportsektor och vi tror att induktionsladdning kan minska tröskeln för att börja använda elfordon i större skala, eftersom man kan ladda trådlöst och slipper sladden, säger Ellen Olausson som är forskare på Viktoria Swedish ICT och projektledare för projektet Säker induktiv energiöverföring för elfordon.

Via innovationsrådgivare Wei Jan Wang, kom Ellen Olausson i kontakt med chalmersforskarna Harald Merkel och Anders Karlström, som har utvecklat den nya tekniken som bygger på en ny spoldesign i det trådlösa kraftöverföringssystemet, som minskar läckaget av elektromagnetiska fält.

Tack var det tidiga stödet vi fick från Chalmers innovationskontor för att utveckla induktionsladdning för pappersmassaindustrin, kunde vi sedan skriva en ansökan och få finansiering från Vinnova. Det ledde i sin tur till stödet från Energimyndigheten, så de pengarna var synnerligen viktiga, säger Anders Karlström, adjungerad professor vid institutionen för Signaler och System på Chalmers.

I en vanlig induktionshäll placerar man det elektromagnetiska fältet så långt från själva displayen som möjligt, för att minska läckaget. När det gäller bilar blir effekten betydligt högre och där behövs det mycket mer kunskap. Här kommer professor Yngve Hamnerius att bidra med sin forskning om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält.

Om två år hoppas jag att vi vet väldigt väl hur vi ska släcka sidofälten och därmed kunna gå upp i effekt så vi kan få en säker lösning, säger Anders. Han menar att stöder från innovationskontoret fungerar som en slag katalysator för få ut innovation i samhället. Stödet trigger forskare att jobb med saker som man kanske inte hade tänkt jobba med och utan det stödet hade vi inte skrivit någon ansökan till Vinnova.