Sveriges första stödcenter för cancerpatienter

Kraftens Hus är en välgörenhetsorganisation som har som mål att ge emotionellt, socialt och praktiskt stöd till cancerpatienter och deras familjer. Organisationen öppnade Sveriges första stödcenter i Borås 2018.

KRAFTENS HUS ÄR ett initiativ som påbörjades av familjer och anhöriga till cancerpatienter. De lyfte ett av de största problemen som cancerpatienter upplever.

– När du frågar vad den svåraste biten av att få en cancerdiagnos är eller leva med en cancerpatient, säger de att det är allt utom att vara på sjukhuset. Sjukhuset tar hand om tumören, men det som är svårt är att få ihop allt annat, som Försäk-ringskassan, jobb och familj, säger Andreas Hell-ström (Universitetsledare och vetenskaplig ledare på Center for Healthcare Improvement).

EFTER SNART TVÅ ÅR av konceptutveckling är centret öppet tre dagar i veckan för olika typer av aktiviteter för att tillhandahålla emotionellt, socialt och praktisk support för cancerpatienter och anhö-riga. Just nu sköter två heltidsanställda och många volontärer verksamheten.

DET VAR INTE helt klart i början att projektet var berättigat för stöd från Innovationskontoret. Efter ett tag insåg vi att samma innovationsprinciper som i de andra projekten gäller. Det som skiljer är att Kraftens Hus är en social innovation, med andra sätt att mäta framgång är de klassiska innovationerna, säger Andreas.

STÖDET FRÅN INNOVATIONSKONTORET har varit stort.

– Vi har fått fantastisk hjälp med allmänna tankar och idéer, konsultation om specifika ämnen och tips om finansieringsmöjligheter. Nästa steg för Kraftens Hus är att skala upp och öppna support-center i andra regioner, eftersom många andra aktörer har visat intresse för egna center. Här kan Innovationskontoret komma till nytta igen och hjälpa med juridisk rådgivning och att bygga finansiella strukturer, säger Andreas.