Uppdrag

You are here

På uppdrag av Chalmers ledning, deltar innovationskontoret aktivt i och driver en rad olika projekt, som är kopplade till nyttiggörande och samverkan, på både regional- och nationell nivå. Vissa insatser är kortare som exempelvis bidra till remissvar och utvärderingar. Nedan finner du information om några av de mer omfattande uppdragen.

Climate-KIC

Den europeiska organisationen EIT (European Institution of Innovation and Technology) samordnar Europas största public-private innovation partnership inom klimatsamarbetet, Climate-KIC. Innovationskontoret har till uppdrag att koordinera arbetet på Chalmers kopplat till Climate-KIC. För mer information, se projektets egna sida (Endast på engelska).

Read More ›

EIT Raw Material

Den europeiska organisationen EIT (European Institution of Innovation and Technology) Raw Materials jobbar för att stödja och främja innovation och driva företagande längs råvaruindustrins värdekedja.Chalmers innovationskontor är ansvarig koordinator för EIT Raw Materials programmet på Chalmers. Sedan tidigare är Chalmers med i fem EIT Raw Materials KAVA (Key Added Value Activities) projekt, vilka involverar forskare från PPU institutionen och Bygg- och miljöteknik, samt Chalmers Industri Teknik och Chalmers Professional Education.

Read More ›

GoINN

GoINN startade 2008 och gjorde sin tredje och avslutande etapp 2016. Projektet är resultatet av Göteborgs universitets och Chalmers ansökningar till Vinnovas Nyckelaktörsprogram vars mål är att professionalisera och utveckla nyttiggörande och samverkan vid lärosäten.

Read More ›

KLOSS AkUt

KLOSS AkUt (Akademi Ut) är ett "spin-off"-projekt till KLOSS som startade våren 2015 och inkluderar 11 lärosäten som samarbetar. Projektet skapar möjligheter för lärare/forskare att under viss tid arbeta i en organisation utanför lärosätet för att på så sätt få inspiration till nya samarbeten och öka kunskapen om vad som är relevanta frågeställningar i den aktuella organisationen. 

Read More ›

MuCh

Chalmers har lång tradition och stor erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället. För att ytterligare stärka Chalmers samverkan ser vi ett behov av att såväl internt som externt följa upp och redovisa samverkansresultat i kvalitativa termer och med utvecklande syfte. Därför driver Chalmers Innovationskontor, med hjälp av finansiering från Vinnova, MuCh-projektet – Modell för uppföljning och utveckling av samverkan vid Chalmers, som pågår under 2015-2017.

Read More ›

The Swedish Academic Collaboration Forum (SACF)

Bakom SACF  står sex svenska universitet som genom seminarier och workshopar utvecklar internationell samverkan vad gäller utbildning, forskning och nyttiggörande. Chalmers är en av de medverkande lärosätena och Innovationskontoret deltar i besöket i Brasilien under våren 2016. Eventuellt får insatsen en fortsättning under kommande år.

SACF website 

Vinnovas Pilot 1 och 2

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen. I ett testprojekt medverkar lärosäten för att prova modellen och bidra till utvecklingen. Chalmers deltar och insatsen projektleds av Innovationskontoret.

Mer Information 

Prenumerera på vårt informationsbrev

Se till att du inte missar några nyheter från oss!

Om Oss

Chalmers Innovationskontor ger stöd och rådgivning till forskare och studenter vid Chalmers för att främja nyttiggörandet av forsknings- och utbildningsresultat och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv.

 

Frågor?

 Email: chalmers.innovationskontor@chalmers.se

Eller fyll i formuläret nedan.

Twitter

Innovationskontor C (2 days ago)
RT @ChalmersHealth: Stort grattis till Fredrik Westerlund forskare vid Institutionen för Biologi och Bioteknik vid @chalmersuniv som får @E…
Innovationskontor C (1 week ago)
RT @ChalmersHealth: Stort grattis till Elin Esbjörner, forskare vid Inst Biologi och Bioteknik @chalmersuniv som blivit utsedd till Wallenb…
Innovationskontor C (3 weeks ago)
RT @chalmersnyheter: I den här videon från @CNN berättar #chalmersforskare @KMothPoulsen på #chalmersftw om sin drivkraft bakom sin #forskn…
Innovationskontor C (3 weeks ago)
RT @Innovabo: Great to see @CNN reporting about research by @KMothPoulsen on #sunlight heat storage, a technology developed at @chalmersuni…
Innovationskontor C (3 weeks ago)
RT @ChalmersHealth: Missa inte detta! Rickard Brånemark och Kerstin Hagberg från @goteborgsuni tillsammans med @MaxOrtizCatalan från @chal…