Utforskar möjligheten med alger

Swedish Algae Factory, vars resa startade hos Innovations-kontoret 2013, fick precis 17 miljoner kronor från EU och har en spännande framtid.

HISTORIEN OM SWEDISH ALGAE FACTORY började med att forskaren Angela Wulffs doktorandstudent Anders Torstensson upptäckte kiselalgen. Han var på en polarexpedition och borrade i isen som omger Antarktis. Vattenproverna togs till Göteborg där han och Angela analyserade dem och hittade algen. Angela blev fascinerad av hur de encelliga organismerna kunde överleva i den extrema miljön där de måste hantera mycket stora variationer i temperatur, salthalt och ljus.

EN LITEN GRUPP studenter på Idéutvärderingskursen på Chalmers Entreprenörsskolan utvärderade affärsmöjligheterna för kiselalgen. Resultatet var positivt och Angela skapade företaget Swedish Algae Factory i december 2014 tillsammans med Sofie Allert, en av studenterna i gruppen.
– Jag är helt ointresserad i affärer. Det är anledningen till att jag var så tacksam att träffa
de fantastiska entreprenörskapsstudenterna som passionerat skapar affärsmodeller. Jag vill fokusera på att vara kreativ som forskare, säger Angela.

GENOM ÅREN HAR de fokuserat på algens olika funktioner och testat olika applikationsområden. Kiselalgens biomassa kan användas för att tillverka råolja och för mer hållbart producerade gödningsmedel. Dess fettsyrainnehåll kan användas för att utfodra lax och kisel som slipmedel i tandkräm. 

EFTER ATT HA undersökt olika marknaders potential fokuserar nu Swedish Algae Factory på att använda algerna för att öka solpanelers effektivitet. De odlar deras egna alger i Kungshamn, där både koldioxid, kväve och fosfor från avfallsvatten används. Målet är att ha hundra fabriker igång över hela världen år 2030 och bidra till en mer hållbar framtid i ännu större skala.