VectorizeMove hittar nya sätt att behandla rörlighetsstörningar

VectorizeMove försöker revolutionera metoderna för behandling av rörlighetsstörningar genom wearables och avancerade algoritmer.

EN AV FEM MÄNNISKOR upplever rörlighetsförsämringar under någon del av sina liv. Med åldrandet av befolkningen fortsätter antalet att öka. När det kommer till behandling finns det möjlighet till analyser, men tiden mellan möten är ofta väldigt lång. Varken läkare eller patienter kan följa processen och ta reda på hur effektiv behandlingen är. Det leder till omotiverade patienter och oavslutade behandlingar.

VECTORIZEMOVE UTVECKLAR en wearable för ankeln för att samla in data från rörelse för att användas i rehabiliteringen av både människor och djur. Datan kommer sen användas för att ge både läkare och patienter möjligheten att visualisera rörelsekvaliteten och förbättra behandlingen.

– Visionen är att öka interaktionen mellan patienter och läkare och vara ett medel för bättre hälsa i samhället, säger grundaren till VectorizeMove Siddhartha Khandelwal.

DET STARTADE MED att Siddhartha gjorde sin PhD på Högskolan i Halmstad. Genom en innovationsrådgivare på högskolan kom han i kontakt med Chalmers Innovationskontor.

– Jag har fått massor av hjälp från Innovationskontoret. Utan dem hade inte allt det här varit möjligt, säger Siddhartha.

VECTORIZEMOVE HAR också varit involverat i en idéutvärderingskurs på Chalmers Entreprenörsskola. I kursen får grupp studenter titta på affärsidéer från olika perspektiv och utvärdera deras möjligheter.

– Jobbet som studenterna gjorde gav massor av nya insikter, speciellt om nya marknader som jag inte hade tänkt på innan, säger Siddhartha.

ETT FÖRETAG SKAPADES i januari 2018 och den slutgiltiga prototypen är designad. Nästa steg är att testa prototypen och utveckla mjukvara och hårdvara. Planen är att ha en färdig produkt i december 2019.