Waterweave

Waterweave vill öka tillgången på rent vatten med hjälp av smarta textilier. Tack vare verifieringsstödet från Chalmers Innovationskontor valde man att satsa på att rena dagvatten.

Eftersom det finns många potentiella användningsområden kunde vi satsa på ett användningsområde som har stor potential, säger Maria Knutsson som driver Waterweave tillsammans med Sandra Melin i nära samarbete med Textilhögskolan i Borås.

Vattenreningssystemet bygger på forskning av Smart Textiles-forskaren Nils-Krister Persson och Patrik Lennartsson vid Högskolan i Borås.  Tyget som har en beläggning av svamp, sänks ner i vatten, till exempel en sjö och renar vattnet från tungmetaller genom ett upptag av joner. I biomassan finns det fullt av funktionella grupper som kan dra åt sig tungmetalljoner. På så sätt binds föroreningar in till biomassan på tyget. Tester i labb visar att tyget suger åt sig kopparjoner och nu ska också andra tungmetaller testas. Målet är att ha en färdig prototyp för att kunna göra fullskaliga tester under 2015.

I oktober 2000 antog EU också det så kallade Ramdirektivet för vatten för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv, vilket gör att kommunerna är angelägna om att hitta lösningar för att rena dagvattnet.

Från början hade Nils Krister Persson två idéer om hur man skulle kunna rena vatten. Den ena handlade om att använda en titaniumbelagd textil för att rena vattnet från mikroorganismer och den andra idén om att rena vattnet från tungmetaller med hjälp av biomassa. 

Våren 2014 fick Nils‐Krister Persson forskningsnära verifieringsstöd från Chalmers Innovationskontor för att låta konsultbyrån Preinvest undersöka vilken idé och vilka användningsområden som var värda att satsa på.  Det visade sig att metoden att använda biomassa för att rena vatten från tungmetaller då hade störst potential och att behoven finns när det gäller att rena kommunalt avloppsvatten, dränera avloppsvatten vid mark sanering och vid behandling av dagvatten. 

Som forskare har man varken tid eller kompetens att sätta sig in i och veta på detaljnivå var behoven finns och vilka önskemål de potentiella användarna har. Här kunde jag få reda på vad Vattenverket i Alingsås behövde, säger Nils-Krister.