We create impact together

Under 2016 har utvalda forskare vid Chalmers deltagit i ett personrörlighetsprogram. Programmet baseras på ett identifierat behov av större möjligheter för lärare/forskare att för viss tid arbeta i en organisation utanför lärosätet för att på så sätt få inspiration till nya samarbeten och öka kunskapen om vad som är relevanta frågeställningar i den aktuella organisationen.

Utgångspunkten är att de utbyten som sker inom ramarna för projektet ska leda till ömsesidig och långsiktig nytta för såväl lärosäten som mottagande organisationer samt att lärdomarna ska bidra till ökat kunskapsutbyte mellan akademi och omvärld. På Chalmers har vi valt att fokusera på att möjliggöra utbyten mellan 3 av våra styrkeområden (IKT, Transport och Energi) och 3 av universitetets större existerande strategiska samarbetspartners. 

Inom ramen för utbytet mellan styrkeområdet Transport och Volvo Cars, har projektet fokuserats kring att skapa ett samarbete mellan Chalmers och Volvo Cars inom området av kompetensutveckling. Målet är att skapa en plattform för korta, riktade träningsmoduler inom utvalda områden så som software architecture som innefattar både teoretiska aspekter och praktiska övningar.